HEP İNGİLİZCE
TAN
BERABER ELELE TAN MAVİ BEYAZ ÇOCUKTA FENERYOLU - KADIKÖY
EĞİTİM TAN MAVİ BEYAZDA BAŞLAR
TAN MAVİ BEYAZ ÇOCUK- KADIKÖY
DOĞRU TERCİH TAN MAVİ BEYAZ FENERYOLU KADIKÖY
EĞİTİM ÖNEMLİ DİYENLERİN TERCİHİ TAN MAVİ BEYAZ ÇOCUK
BİLİNÇLİ AİLELERİN TERCİHİ

AİLE DANIŞMANLIĞI

Hayat bilindiği gibi 0-6 yaş arasında bir bütündür. Ve bu dönemde bizler Tanmavibeyaz Çocukevi olrak,çocuklarımızı anne ve babalarla birlikte yetiştirdiğimizi hiç unutmamaktayız. Bu süreç boyunca gördüklerimizi, öğrendiklerimizi, herşeyi ailelerle paylaşıyoruz.Okulumuz TanMaviBeyaz Çocukevinde bulunana en değerli varlığımız olan çocuklarımızın sorunsuz bir gelişim göstermeleri tüm ebeveynlerin hiç kuşkusuz en büyük temennisidir. Bu yüzden çoğu anne baba çocuk yetiştirmede duyarlı ve dikkatli davranmak için elinden geleni yapar. Fakat çocuklarımızın gelişimi çok karmaşık ve hızla değişen bir süreçtir. Bu sürecin profesyoneller tarafından takip edilmesi ve kritik dönemlerde gerekli müdahalelerin yapılması çocuklarımızın gelecekte yaşayabilecekleri sıkıntıları ortadan kaldıracak ve sağlıklı bir gelişimin temelini atmalarını sağlayacaktır.

AnaokulumuzTanmavibeyaz Çocukevimizdeki rehberlik hizmetleri, öğrencilerin bireysel farklılıklarını temel alır. Her öğrencinin kendi ilgi, ihtiyaç, becerileri doğrultusunda gelişimi esastır.

Bu süreçteki temel ilkelerimiz :

  • Rehberlik hizmetleri tüm öğrencilere yöneliktir.
  • Öğrencilerin duyguları tanıması ve empati kurmaları desteklenir.
  • Öğrencilerin gelişim dönemlerine ait ihtiyaçları belirlenerek aile ve okul işbirliği çerçevesinde karşılanması sağlanır.
  • Öğrencilerin sorun çözme becerileri kullanmaları teşvik edilir.
  • Öğrencilerin bağımsız davranışlar geliştirmesi desteklenir.

Bu doğrultuda çocuğun güçlü ve geliştirilmesi gereken özellikler gözlemler, çocukla yapılan bireysel görüşme, aileler ve öğretmenlerle yapılan mülakatlarla belirlenir. Çocuklarla yapılan bireysel görüşmelerde uygulanan testlerdeki amaç çocuğun tüm gelişim alanlarını tanımaktır. Bunların sonucunda ihtiyaçlara yönelik olarak bireysel ya da sınıf içi etkinlikler düzenlenir. Aileye çocuğun gelişim özellikleri, eğitim performansı, davranışları, okuldaki çalışmalar aktarılır. Aileyle birlikte ailenin evde yürüteceği uygulamalarla ilgili kararlar alınır ve destek verilir. Her ne kadar benzer yaşlarda belli gelişim özelliklerini paylaşsalar da her çocuk ayrı bir bireydir ve çok özeldir. Kalıtımsal, çevresel faktörler ve anne- baba tutumları çocuklarımızın güçlü ve zayıf yanlarının oluşumundaki temel faktörlerdir. TanMaviBeyaz yuvamızda bireysel farklılıkları ortaya çıkarmak ve gelişim düzeylerini belirlemek amacıyla her çocuğun yaş grubuna uygun duygusal ve bilişsel gelişim testleri ve nörolojik testler çocuk evimizdeki uzman psikolog tarafından her dönemin başında  ve sonunda olmak üzere uygulanmaktadır. Bu şekilde çocuklarımızın hem bireysel farklılıklarını hem de kendi içlerindeki gelişim hızlarını belirlemek amaçlanmaktadır. Biz TanMaviBeyaz Anaokulumuz da bu testleri çocuklarımıza uygularken velilerle birlikte doldurulan envanterler de raporlama sürecine büyük katkıda bulunmaktadır. Velilerlimizle yaptığımız bu iş birliği çocuklarımızın yaşayabileceği uyum sorunlarına alternatif çözüm yolları geliştirmemiz ve onları hayata bir adım daha hazır hale getirmemizi sağlar. Aynı zamanda Tanmavibeyaz Çocukevimizde ki bütün çocuklarımıza bir rehberlik föyü açılarak yapılan tüm uygulamalar, öğretmen-veli-psikolog gözlemleri ve öneriler yıl boyu kayıt edilmektedir. Resmi raporlar anaokuluna teslim edilmekte, velilerimize aile raporu düzenlenerek birebir görüşmeler üzerinden tüm gözlem ve sonuçlar aktarılmaktadır. Yıl sonunda ana sınıfı veya ilköğretime başlayacak 5-6 yaş grubu çocuklarımız ve velilerimizle okula başlama uygunluğunu değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Anaokulumuz TanMaviBeyaz da rehberlik çalışmaları kapsamında uygulanan testler; Gessell Gelişim Figürleri Testi, Peabody Resim-Kelime Tarama Testi, Denver II Genel Gelişim Testi, Agte Gelişim Envanteri, Bender Gestalt Görsel Mekansal Beceri Testi, Metropolitan Okul Olgunluk Testi.Birçok anne baba çocuğunun sorunsuz bir gelişim göstermesi için elinden geleni yapar, fakat çocuğun yaşam alanı ve etkileşim içinde olduğu çevre genişledikçe ebeveynlerin isteği dışı bazı durumlar gündeme gelebilir. Bu durumda çocuğun özgüven sahibi bir birey olarak yetişmesi, karşılaştığı problemleri çözme becerisi, kendini ifade edebilme yetisini kazanabilmesi sosyal gelişimi açısından çok önemlidir. Bu özelliklerin kazanılması yaşla ilgili olduğu kadar çevreyle ve anne-baba tutumlarıyla da ilgili olabilir. Bu çerçeveden yola çıkarak okulumuz TanMaviBeyaz Çocukevinde yapacağımız yaş gruplarına ayrılmış birebir görüşmelerde ve çeşitli aylarda düzenleyeceğimiz toplantılarda o yaş dönemiyle ilgili tüm sorunlar paylaşılmakta ve uzman psikoloğumuzca velilerimiz için en uygun bilgi ve öneriler aktarılmaktadır. Bu görüşme ve toplantılardaki amacımız yaşanan ortak problemlerin tartışılmasını, alternatif disiplin stratejilerinin paylaşılmasını, ailelerin çocuklarıyla ilgili gelişim süreçlerine, bu süreçte yaşanabilecek sorunlara hakim olmasını ve buna bağlı olarak gerekli önlemleri almalarını sağlamaktır.Bu amaçla aylık veli toplantıları düzenliyoruz. Bu toplantılarda çocuklarımızla ilgili konuları görüşüyoruz, eğitsel sohbetler düzenliyoruz.Ayrıca haftanın belirli günlerinde ayrılan saatlerde her veli bizlerle teke tek görüşme imkanı bulabiliyor. Aile danışmanlığı görüşmelerimizi ise gereken her zaman randevu vererek gerçekleştiriyoruz. Kadıköy Feneryolu Tanmavibeyaz Anaokulumuz da ki,her çocuk için belli dönemlerde hazırlanan gelişim raporlarını velilerimize ulaştırıyoruz.

TanMaviBeyaz Çocukevi Feneryolu Kadıköy