HEP İNGİLİZCE
TAN
BERABER ELELE TAN MAVİ BEYAZ ÇOCUKTA FENERYOLU - KADIKÖY
EĞİTİM TAN MAVİ BEYAZDA BAŞLAR
TAN MAVİ BEYAZ ÇOCUK- KADIKÖY
DOĞRU TERCİH TAN MAVİ BEYAZ FENERYOLU KADIKÖY
EĞİTİM ÖNEMLİ DİYENLERİN TERCİHİ TAN MAVİ BEYAZ ÇOCUK
BİLİNÇLİ AİLELERİN TERCİHİ

EĞİTİM PROGRAMLARI

» GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

» MATEMATİK ETKİNLİKLERİ

» FEN VE DOĞA ( GEMS ETKİNLİKLERİ )

» BEDEN EĞİTİMİ

» OKUMA YAZMAYA HAZIRLIKLI OLMA


FEN VE DOĞA (GEMS ETKİNLİKLERİ)


GEMS – Great Explorations in Math and Science (Fende ve Matematikte Büyük Araştırmalar) Heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır. İlk olarak Lawrence Bilim Merkezi’nde geliştirilmiş ve ardından ülke çapında yüzlerce öğretmen tarafından sınanmış ve uygulanmaya başlanmıştır. GEMS programı ile TanMaviBeyaz yuvamızda fen-doğa deneylerini ve matematik çalışmalarını yaratıcı drama ve müzik etkinliği ile birleştirip öğrenmeyi sürükleyici ve eğlenceli hale getirerek yaşatarak, yaratarak uygulamayı hedeflemekteyiz. TanMaviBeyaz Çocukevimizde Gems etkinlikleri öğrencilere temel bilimsel kavram ve yöntemleri açıklarken hayal güçlerini de geliştirmektedir.Çocuklar erken yaşlarda bilgiyi keşfetmeyi yaşayarak öğrenirler.


Bu programda öğrencilerin ilgilerini çeken çeşitli konular ele alınır.


Ayılar,


Karıncalar,


Uğurböcekleri,


Penguenler,


Kutup Ayıları,


Habitat(Doğal Karasal Ortam Yaratma)


Kelebekler, gibi…


Öğrencilerin aktif katılımları sağlanarak etkin öğrenmeleri gerçekleştirilir.


Gems Programı içerisinde yer alan eğlenceli etkinliklerle çocukların fen ve matematiğe ilgi duymaları sağlanarak bilimsel düşünmenin ilk temelleri atılır. Fen ve Doğa çalışmaları, öğrencilere, kendi kendilerine araştırma ve gözlem yapma ve kendi deneyimleriyle keşfetme imkanı verir. Yapılan deneylerde, öğrenci aktif olarak yer aldığı için, yapılan çalışmaları yaşayarak öğrenir, bu da bilgilerin kalıcılığını sağlar.Öğrenci deney yaparken araçları tanır, uygun şekilde kullanır, anne ve baba veya arkadaşları ile yardımlaşmayı, paylaşmayı öğrenir. Deney sonunda ise, bir işi başarmanın hazzını duyar. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, geleceğimizi kuracak olan çocuklarımızın öğrenmeye açık, kendini sürekli yenileyen, araştıran, üreten, sorun çözmeye yatkın çağdaş bireyler olarak yetişmeleri uygulamalı bir eğitim sayesinde daha iyi gerçekleştirilir.Öğrenci, çevresindeki basit araçları kullanarak yapacağı deneylerle birçok sorunun yanıtını kendi kendinebulacak, geleceği için küçük adımları şimdiden atmaya başlayacaktır Bilim sorgulamadır, Bilim araştırmadır, Bilim ortak bir girişimdir, Bilim dünyanın anlamını bulmaktır…


TANMAVİBEYAZ ÇOCUK EVİ FENERYOLU KADIKÖY