HEP İNGİLİZCE
TAN
BERABER ELELE TAN MAVİ BEYAZ ÇOCUKTA FENERYOLU - KADIKÖY
EĞİTİM TAN MAVİ BEYAZDA BAŞLAR
TAN MAVİ BEYAZ ÇOCUK- KADIKÖY
DOĞRU TERCİH TAN MAVİ BEYAZ FENERYOLU KADIKÖY
EĞİTİM ÖNEMLİ DİYENLERİN TERCİHİ TAN MAVİ BEYAZ ÇOCUK
BİLİNÇLİ AİLELERİN TERCİHİ

EĞİTİM PROGRAMLARI

» GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

» MATEMATİK ETKİNLİKLERİ

» FEN VE DOĞA ( GEMS ETKİNLİKLERİ )

» BEDEN EĞİTİMİ

» OKUMA YAZMAYA HAZIRLIKLI OLMA


MATEMATİK ETKİNLİKLERİ


Okul öncesi yılları (0-6 yaş dönemi), çocuklardaki gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Bu dönemde kazanılan bilgiler, beceriler matematiksel kavramlar ve sayılarla ilgili olarak yapılan basit etkinlikler ve işlemler, çocuğun ilerde okulda göreceği matematik derslerinin temelini oluşturacaktır. Çocuğun bu etkinliklerden zevk alması, sayılarla ilgili matematiksel kavramların ve işlemlerin oyun yoluyla öğretilmesi ileriki okul dönemi yaşantısında matematiği sevmesi açısından çok önemlidir. Çünkü nesnelerin ne anlama geldiğini ve sayısal etkinliklerin temelini öğrenen çocuğa, basit matematik işlemleri daha kolay öğretilebilir.


Okulumuz TanMaviBeyaz Çocukevinde Matematiksel etkinliklerimizde basitten  karmaşığa doğru     gelişimsel bir sıra izlenmektedir. Buna göre genel amaçlar şöyle sıralanabilir.


1-Nesne ilişkileri arasında birebir ilişki kurabilme


2-Nesne resimlerini bilinçli olarak sayabilme


3-Nesne resim sayısını ritim ile ifade edebilme


4-Belirli sayıda (1-10) arası elemanı içeren bir grubu farklı sayıda eleman içeren gruplar arasından ayırt edebilme


5- Aynı sayıdaki grupları eşleştirebilme


6-Dikey,yatay,eğik ve dairesel  çizgileri tamamlayabilme


7- 0-10 arası rakamları tanıyabilme kesik çizgilerin üzerinden giderek tamamyalabilme modele bakarak yazabilme ve ifade edebilme


8-Rakama uygun resim grubunu seçebilme


9-Rakamları eşleştirebilme, modele bakarak yazabilme ve ifade edebilme


10- Gruptaki resim sayısını ifade eden rakamı diğer rakamlar arasından seçebilme


11- Rakama uygun sayıda resim çizebilme


12- Resim sayısına uygun rakamı 1den 10a kadar sıralanmış olan rakamlar arasından seçebilme


13- Basit düzeydeki toplama ve çıkarma işlemlerini kavrayabilme


14-Yönergeye uygun olarak toplama ve çıkarma işlemlerini kavrayabilme


15- Yönergeye uygun olarak toplama ve çıkarma işlemlerini tamamyalabilme


Bu çalışmalar sonucunda çocuklarımızın gelişimini sağlamış oluruz.


TANMAVİBEYAZ ÇOCUKEVİ