HEP İNGİLİZCE
TAN
BERABER ELELE TAN MAVİ BEYAZ ÇOCUKTA FENERYOLU - KADIKÖY
EĞİTİM TAN MAVİ BEYAZDA BAŞLAR
TAN MAVİ BEYAZ ÇOCUK- KADIKÖY
DOĞRU TERCİH TAN MAVİ BEYAZ FENERYOLU KADIKÖY
EĞİTİM ÖNEMLİ DİYENLERİN TERCİHİ TAN MAVİ BEYAZ ÇOCUK
BİLİNÇLİ AİLELERİN TERCİHİ

EĞİTİM PROGRAMLARI

» GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

» MATEMATİK ETKİNLİKLERİ

» FEN VE DOĞA ( GEMS ETKİNLİKLERİ )

» BEDEN EĞİTİMİ

» OKUMA YAZMAYA HAZIRLIKLI OLMA


SANAT EĞİTİMİ


Yaratıcı Düşüncenin Geliştirilmesindeki Önemli Temel Okul öncesi kurumlarda çocukları oyun oynarken izlerseniz, kendilerinde var olan yaratıcılık potansiyellerini olağanüstü kullanabildiklerini rahatlıkla görebilirsiniz. Yetişkinler çocuklara yeterli zaman ve uygun ortamlar sağlayabilirse, çocuklar bu gizli güçlerini ortaya koyma fırsatı bulurlar ve çevrelerini ya da iç dünyalarını yansıtan öyküler üretebilir, heykeller yapabilir, köprüler, barajlar kurabilir, evler inşa edebilir ve resimler çizip boyayabilirler.Okul öncesi eğitiminin en önemli amaçlarından biri çocuğun yaratıcılığının geliştirilmesidir.Yaratıcılığın geliştirilmesinde sanat eğitimi programlarının önemli bir yeri vardır.Sanat programları çalıştığınız grubun ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmelidir. Diğer bir deyişle sanat programları:


Yaşantılara dayalı olmalı,


Uygulamaya olanak vermeli,


Sanatsal malzemeleri kullanacak beceri eğitimi sağlamalı,


Çocuğun estetik duyarlığını geliştirmelidir.


Sanat eğitiminin bu dört özelliği, okul öncesi sanat programının temelini oluşturur. Bu sıralananözellikler birbiri ile bağlantılı olmasına karşın zaman zaman ağırlık birine ya da birkaçına verilebilir.Çocuklar sanatsal çalışmalar yapmaya her zaman hazırdırlar. Resim, müzik, tiyatro, drama, dans gibi sanat dalları çocuğun yaşantısında oyun olarak kendisini göstermektedir. Sanat, oyunun bir parçası yada kendisi olarak çocuğun yaşamında hep önemli bir yere sahiptir.Çocuklarla sanatsal çalışmalar yapabilmek için çevre, duyu, duyum, algı, algı alanı gibi önemli kavramların ne olduğu, ne işe yaradığı konusunda bilgi sahibi olunmalıdır.Öğrenmenin gerçekleşmesinde beş duyunun farkında olunarak kullanılması, duyumsanan şeylerindoğru ve sağlıklı algılanması önemlidir. Bunun için çocuğun farklı alanlarda yaşantılar geçirmesi gerekir. Çünkü çocuk sanat yaparken (resim, heykel, drama, tiyatro, dans vb.) daha günlük yaşantılarından bir olaydan, bir nesneden, bir duygu veya bir kişiden yola çıkar. Çocuğun çevresinigözlemlemesi ve kişisel yaşantıları öğretmene belli bir birikim sağlar.Küçük çocuklar duygusal anlamda bilgiye açlardır. Şekillerden ve ayrıntılardan etkilenirler.Yerde yürüyen bir böcek, eriyen buzdan damlayan su tanelerini hayretle izlerler. Bu nedenle büyük heyecan yaşatan bu ve benzeri yaşantılar yetişkinler tarafından desteklenmelidir.Yetişkinlerin rolü çocuğunayrıntıları fark etmesine, zengin nesne kavramı oluşturmasına ve bütün duyuları kullanmasına yardımcı olmaktır.Çocuklar bu ve benzeri yaşantılardan yola çıkarak sanatsal çalışmalar yaparlar. Örneğin bir resim çalışması için öncesinde bir konu belirlenip, konuşulup canlandırılmadıysa çocuklar şu soru vesorunları dile getirirler.


*Öğretmenim ne çizeyim?


*Ne yapacağımı bilmiyorum.


*Nasıl yapacağımı bilmiyorum.


Bunun için belirlenen konu önceden konuşulmalı, drama yolu ile canlandırılmalı, resim yaparken kullanılacak teknik konusunda bilgi verilmeli daha sonra resim yapmaya geçilmelidir. Öğretmen yada yetişkin çocuğun sanatsal çalışmalar yapmasını desteklemeli, ona cesaret vermelidir.Bunun yanında çocuklar, sanat, sanatçı, sanatçıların yapıtları konusunda bilgilendirilmelidir.


*Sanat nedir?


*Sanat niçin yapılır?


*Sanat yapıtı nedir? gibi sorular çocuklara çok soyut gelebilir, onları şaşırtabilir.


Bu bilgilendirme beş-altı yaşlarında daha etkili olmaktadır. Çünkü beş-altı yaşına gelmiş bir çocuk sanatçıların nasıl değişik insan, hayvan ya da nesne çizdikleri konusunu algılayabilir. Sanatçıların sanatlarını üretirken değişik malzemeler kullandıklarını gözlemleyebilir, öğrenebilir. Burada amaç çocuklara sanat tarihi öğretmek değil, onları zengin sanatsal mirasla tanıştırmaktır.


Sanat kültürün bir parçasıdır ve insanlık hakkında bilgi verir.


*Onlar kimdiler?


*Nasıl yaşadılar?


*Neler giydiler?


*Neler kullandılar?


*Nasıl iletişim kurdular? gibi. Sanatı ve sanatçıları tanıyarak büyüyen çocuklar, ayrıca farklı sanat akımlarını da tanıyabilirler, kendi algıları çerçevesinde bu bilgileri kullanabilirler (gerçekçi sanat, soyut sanat, gerçeküstü sanat,kavramsal sanat vb.) Sanat ve sanatçılarla tanışan çocuklar hem kendi ürettiklerini hem de sanatçıların yapıtlarını bir anlamda eleştirmeyi öğrenebilirler. Yetiştiriciler, sanat eleştirisi konusunda çocukları yönlendirebilirler.


 Örneğin;


*Bu gördüğünüz nedir? (Resim, heykel, fotoğraf, halı vb.)


*Ne gibi (biçimsel) özellikleri vardır? (büyük, yuvarlak, kare, yumuşak, katı vb.)


*Nelerden yapılmıştır? (kağıt, boya, metal, kil, kumaş, mermer, tahta vb.)


*Sanatçı burada ne anlatmaya çalışmıştır?


*Bu çalışmayı nasıl anlatabilirsin?


*Size neler hissettiriyor? (mutluluk, üzüntü, acı vb.)


*Bu yapıtı sevdiniz mi? Neden?


Buradaki amaç çocuklara sanatsal bir bakış açısı kazandırmak, yaratıcılığı ve estetik duyarlığı geliştirmek ve kendi duygularını ifade etmeyi öğretmektedir.


      Kaynakça:Açev
     Schirrmacher, R. (1998). Art and Creavite Development for Young Children. New York:    Delmar
    Publishers Inc. (Çev.:Suna Karaküçük)