HEP İNGİLİZCE
TAN
BERABER ELELE TAN MAVİ BEYAZ ÇOCUKTA FENERYOLU - KADIKÖY
EĞİTİM TAN MAVİ BEYAZDA BAŞLAR
TAN MAVİ BEYAZ ÇOCUK- KADIKÖY
DOĞRU TERCİH TAN MAVİ BEYAZ FENERYOLU KADIKÖY
EĞİTİM ÖNEMLİ DİYENLERİN TERCİHİ TAN MAVİ BEYAZ ÇOCUK
BİLİNÇLİ AİLELERİN TERCİHİ

EĞİTİM PROGRAMLARI

» GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

» MATEMATİK ETKİNLİKLERİ

» FEN VE DOĞA ( GEMS ETKİNLİKLERİ )

» BEDEN EĞİTİMİ

» OKUMA YAZMAYA HAZIRLIKLI OLMA


MÜZİK ETKİNLİĞİ


Müzik, duygu ve düşüncelerin seslerle bütünleşerek ortaya çıktığı bir sanat dalıdır. Müziği, insan doğasından ayrı düşünmek olası değildir. Müzikte ezgiler, çocuğun bilişsel, zihinsel, potansiyel gelişimi ve algılaması için önemlidir. Bu gelişimin en hızlı ve kalıcı bir biçimde 2-6 yaş döneminde olduğu düşünülürse, okul öncesi dönemdeki müzik eğitiminin gerekliliği bir kat daha önem kazanır.


Biz TanMaviBeyaz Çocukevimizde bu konuyu ORFF metodu yardımıyla yönlendiriyoruz. 
Bu araçlar, ritm duygusu, ritm-beden koordinasyonu ve işitsel algılama gelişimine yönelik okul öncesi müzik çalışmalarının temel taşlarıdır. Bu aletler çocuğun temel doğasına uygunlukları sebebi ile müzik eğitiminde büyük başarı sağlamalarını öngörür. Bu metod sayesinde, çocuklar çok sesli müzik yapmayı, orkestra içinde her çocuk kendine ait partiyi çalarak, birlikte iş yapmayı ve iş bölümünü en iyi şekilde uygulayarak öğrenirler.Ayrıca çocukların kendi seslerini tanıyıp doğru kullanmayı bilmeleri, çeşitli müzik aletlerini tanımaları, müziğin evrimi ve özgün müzikler hakkında bilgi sahibi olmaları da müzik çalışmalarımızın hedefleri arasındadır.


Biliyoruz ki müzikle içiçe olan bireyler her zaman kendileriyle daha barışık, dünyaya karşı daha duyarlı ve yaratıcı olacaklardır.Müzik derslerimiz günlük müzik çalışmalarımızın dışında, haftada belirli günlerde ayrıca profesyonel bir müzik öğretmeninin yönetiminde bir org eşliğinde koro çalışmalarıyla devam etmektedir. Oldukça kalabalık bir öğrenci grubuna hitap edecek miktarda ORFF aletlerimiz tam teşekküllü olarak kullanılmaktadır.