HEP İNGİLİZCE
TAN
BERABER ELELE TAN MAVİ BEYAZ ÇOCUKTA FENERYOLU - KADIKÖY
EĞİTİM TAN MAVİ BEYAZDA BAŞLAR
TAN MAVİ BEYAZ ÇOCUK- KADIKÖY
DOĞRU TERCİH TAN MAVİ BEYAZ FENERYOLU KADIKÖY
EĞİTİM ÖNEMLİ DİYENLERİN TERCİHİ TAN MAVİ BEYAZ ÇOCUK
BİLİNÇLİ AİLELERİN TERCİHİ

EĞİTİM PROGRAMLARI

» GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

» MATEMATİK ETKİNLİKLERİ

» FEN VE DOĞA ( GEMS ETKİNLİKLERİ )

» BEDEN EĞİTİMİ

» OKUMA YAZMAYA HAZIRLIKLI OLMA


OYUN


Fidanın ışığa, çocuğun oyuna ihtiyacı vardır. Okul öncesi eğitim kurumlarında esas faaliyet oyundur. Her türlü etkinlik oyun psikolojisi ile uygulanır. Bir kurama göre oyun çocuğun ileriki yaşamının gerektirdiği uğraş ve eylemlere bir hazırlıktır. Oyun oynayan çocuk, hem moral, hem duygusal, hem de entelektüel gelişimini sağlamış olur. Çocuk oyunla arkadaş ilişkilerini ve paylaşmayı öğrenir. Kurallara göre oynamayı öğrenir , kurallara göre oynadığı zaman da, yenilmekten korkmamak, karşı tarafın başarısını kıskanmadan alkışlamak gibi bir çok sosyal nitelikleri oyun sürecinde farkına varmadan kazanır. Çocuk bunları  oyun yoluyla farkında olmadan kazanır. Çocuk oyun sayesinde işbirliğini, toplum içinde beraberce yaşamayı öğrenir.Bu önemli etkinlik TanMaviBeyaz yuvamızda  çok önemlidir. Bu etkinlikler için binamızda özel düzenlenmiş bölümler vardır. Ayrıca oyun araçlarımız ve materyallerimiz görüleceği üzere dünya standartlarındaki  ölçülerde ve çok bol sayıda düzenlenmiştir. Geniş ve tam donanımlı bahçemiz de müsait hava şartlarında oyun oynamak için uygundur.Oyun; çocuğu yetişkin hayata hazırlayan en etkin yoldur. Çoocuğun en önemli eğitim araçları oyuncaklarıdır. Oyun insane ilşkileri, yardımlaşma, konuşma,bilgi edinme, deneyim kazanma, psikomotor  gelişimi duygusal ve sosyal gelişimi etkilediği gibi, zihin ve dil gelişimi de etkiler.Yetişkinler gözüyle oyun çocuğun eğlenmesi, oyalanması, başlarından savmak için bir uğraş olarak görürler, oyun büyüktür.Oyun; çocuğu yetişkin hayat hazırlayan en etkin yoldur,çocuğun en önemli eğitim araçları oyuncaklarıdır.Oyun ile insan  ilişkileri ,yardımlaşma ,konuşma, bilgi edinme,deneyim kazanma,psikomotor gelişimi, duygusal ve sosyal gelişimi etkilediği gibi, zihin ve dil gelişimini de etkiler. Yetişkinler çocuk için ciddi bir iştir. Çocuk oynadıkça becerileri artar, yetenekleri gelişir. Çevresini ve bilinmeyenleri tanır, kendisi için anlaşılır duruma getirir. Problem çözme becerisine ait ilk tecrübelerini yine oyun içinde kazanır. Çocuklar oyun oynarken sosyalleşir. İletişim kurma da zorlanmaz. Girdiği arkadaş gruplarına kolayca kaynaşır. Empati kurar,yani kendini başkalarının yerine koyarak karşısındakinin duygu ve düşüncelerini anlar.Oyun oynayan çocuk birlikte hareket ederek işbirliğini, yardımlaşmayı ve en önemlisi paylaşmayı öğrenir. Sosyal hayatın içinde  nasıl hareket edeceğini kavrar..  Oyun içinde sürekli konuşan çocuğun sözcük dağarcığı gelişir. Soru sormayı, cümle kurmayı, hitap etmeyi, karşısındakinin sözünü kesmeden dinlemeyi ve konuşma sırasının kendisine gelmesini  öğrenir. Enerjinin dışarı atılmasında ve fiziki gelişmede oyunun yeri büyüktür, özellikle hareketli ve enerjik çocuklar oyun ortamında rahatlarlar.Bu dönemde çocuklar koşarak atlayarak zıplayarak büyük kaslarını güçlendirir vücudunu koordine bir şekilde kullanmayı öğrenir.Oyun sırasında çocuk pek çok şeyi kendi kendini deneyerek öğrenir,kendisinde gizli güç olarak varolan yetenekleri geliştirirve ortaya çıkarır, birçok beceriyi zorlanmadan kazanır, yetişkinin ve dış dünyanın baskısından kurtulur.Bu açıdan ele alındığında oyunu geliştirici, eğitici ve psiko sosyal işlevleri ortaya çıkmaktadır.


1-Oyunun geliştirici fonksiyonu: Çocuk hareketli oyunlarla kaslarını geliştirme fırsatını bulur el becerisini geliştirir,birtakım beceriler kazanır, birikmiş enerjisini oyun yoluyla harcamayı öğrenir,Oyun sırasında çocuğun bedeni hareket halindedir. çocuk bedenini ve bedeninin kısımlarını tanır,bunların görevlerini keşfeder bunlardan yararlanmayı başarır.


2 Oyunun Eğitici fonksiyonu: Çocuk,oyun sırasında, küçük büyük, ağır hafif, az çok gibi birtakım kavramları kazanır.Renkleri, boyutları ve biçimleri ayırt etmeyi öğrenir.


Oyun yoluyla çocuk çevresindeki nesneleri tanımayı cisimleri kullanmayı öğrenir,


3 Oyunun Psiko Sosyal  fonksiyonu: Çocuk,yetişkinin müdahalesine gerek kalmadan bazı gerçekleri oyun sırasında öğrenir. Keşfetme yaratma etkinlikleri ile zihinsel yeteneklerini harekete geçirir. Çaba harcamayı başladığı işi bitirmeyi ve bundan zevk almayı öğrenir.Oyunlar çeşitli şekillerde guruplandırılabilir. Gelişim kuramcılarından Piaget, oyunları şu üç başlık altında ele almıştır,


1-Alıştırma oyunları:Bu oyunlar çocukların gelişiminde duyusal motor dönem olarak isimlendirilen doğumdan yaklaşık 2 yaşına kadar olan bölüme uyar, bu dönemde bebekler  yavaş yavaş hareket etmeye başlamıştır ve zihinsel gelişimde ise çevreden beş duyusuyla aldığı uyaranları birleştirip sınıflandırmaya çalışmaktadır, bebek çıngırağının rengini ve sesini alır ve sınıflandırır.


2- Simgesel oyunlar: Bu gelişim döneminde 2 yaş ile 7 ve 8 yaşları arasındaki dönemi içerir, bu oyunların içeriği alıştırmalardan simgelerle varsayım boyutuna kadar değişmektedir. Çocuk kendi gerçeklerini hareketlerle yaşatmaktadır, bunun en belirgin örneği sanki varmış gibi oyunlardır.


3- Kurallı oyunlar: Bu oyunlar 7-8 yaşlarından sonar kurulmaya başlar ve çocuğu sosyalleşmeye yönlendirir,bu dönemde  ilk olarak kendinden büyüklerin oyunlarını taklit etmeye başlar, ayrıca oyunları başlangıçta belli bir yönergenin olduğu ancak sonrasında çocuğun serbest olduğu oyunlar ve kurallı olan sabır ve çaba gerektiren oyunlar şeklinde de ayırmaya çalışabiliriz.Örnek olarak evcilik oyunu verilebilir.Oyunlar yapıları açısından da değerlendirilebilir.Yarışma rastlantı taklit yada dönerek yoğunlaşmayı içeren oyunlardan sözedilebilir.


2- Çocukların oyun dönemlerine şöyle sıralayabiliriz.


1-Tek başına oyun


2-Başka bir oyunu izleme


3-Paralel oyun


4-İş birliğine dayalı kurallı oyun


Tek başına oyun başlangıçta çocuklar için mümkün olan tek oyundur bu oyun biçiminde çocuklar arkadaşlarıyla birlikte oynama girişiminde bulunmazlar. Bu evreyi izleyen bir diğer oyun biçimi başka bir oyunu izlemektir. Burada diğer çocuklarla ilişki kurmadan sadece izler. Paralel oyun aynı oyun malzemesini kullanan çocukların yanyana oynamalarına karşı faaliyetlerini bağımsız sürdürmeleridir. İş birliğine dayalı kurallı oyunda amaç topluca organize olmak belirli bir sonuca ulaşmaktır.


Oyuncak Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?


- Aileler genellikle kendi hoşlarına giden oyuncakları çok erken yada çok geç alabilirler. Oysa oyuncak mutlaka çocuğun yaşına ilgisine becerisine ve gelişim düzeyine uygun olmalıdır.


-Akıllıca seçilmiş bir oyuncak çocuğunuzun oyuncaktan ve oyundan en iyi şekilde yararlanmasını sağlar.


- Bir oyuncağı almadan once tespit etmemiz gereken noktalardan biri de oyuncağın ne kadar süreyle çocuğun ilgi alanında kalabileceğidir.


- Oyuncak seçiminde en çok dikkat edeceğiniz konulardan biri de oyuncağın sağlamlığı olmalıdır.


-Oyuncak fonksiyonel olmalı fazla yapılanmış olmamalı yaratıcılığı sınırlamamalıdır.


-Çocuğa  grup halinde oynayacağı oyuncaklar da alınmalıdır.


-Oyuncak ,sade ayrıntısız ve köşeleri yuvarlak olmalıdır.


-Oyuncak  çocuğun kas kuvvetiyle orantılı olmalı ve ona zarar vermeyecek nitelikte kullanabileceği büyüklükte olmalıdır.


-Oyuncak satın alınırken titizlikle uygulanan bir cinsiyet ayrımı yapılmamalıdır. Bir erkek çocuk kız oyuncağı kız çocuk erkek oyuncağı ile oynamak isterse buna izin verilmeli.


-Oyuncak alırken konusunda bilgili ,deneyimli ve uzman satıcılardan alışveriş yapılmalı.


Unutmamalıyız ki oyun çocuğumuzun kendi gelişim sürecinde sağlıklı bir hareket alanıdır. Bu esnada çocuğumuzu sınırlandırmamalı onu zorlamamalıyız. Yaptığı şeyler için övmek, çocuğumuza verebiliceğimiz en güzel hediyedir. Oyunları çocukları oyalamak için geçirilen bir zaman olarak değil onlarla olan ilişkimizi güçlendirmek için eğlenceli fırsatlar olarak değerlendirmeliyiz.