HEP İNGİLİZCE
TAN
BERABER ELELE TAN MAVİ BEYAZ ÇOCUKTA FENERYOLU - KADIKÖY
EĞİTİM TAN MAVİ BEYAZDA BAŞLAR
TAN MAVİ BEYAZ ÇOCUK- KADIKÖY
DOĞRU TERCİH TAN MAVİ BEYAZ FENERYOLU KADIKÖY
EĞİTİM ÖNEMLİ DİYENLERİN TERCİHİ TAN MAVİ BEYAZ ÇOCUK
BİLİNÇLİ AİLELERİN TERCİHİ

EĞİTİM PROGRAMLARI

» GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

» MATEMATİK ETKİNLİKLERİ

» FEN VE DOĞA ( GEMS ETKİNLİKLERİ )

» BEDEN EĞİTİMİ

» OKUMA YAZMAYA HAZIRLIKLI OLMA


DRAMA ETKİNLİĞİ


Kadıköy Feneryoludaki TanMaviBeyaz Çocukevimizde ,Etkin eğitim yöntemleri arasında dramatik etkinliklerin önemi tüm eğitimciler tarafından daima vurgulanır. Dramatik etkinliklerin kapsamında planlama, uygulama, görme, işitme dokunma, konuşma, dikkati, yoğunlaştırma gibi öğrenmenin temel öğeleri mevcuttur.Çocuklar daha çok kendi söylediklerini, kendi yaşadıklarını akıllarında tutarlar. Düşsel güçlerin en yoğun olduğu okul öncesi dönemde, çocuklar dramatik etkinliklerle hem eğlenirler hem de öğrenirler. Yaratıcı dramanın önemli bir unsuru düşünmedir. Aynı zamanda özsaygı kurma ve özgüvenin gelişmesinin temellerini de oluşturur. Çocuk emin, kontrollü bir durumda duygusal katılmayı keşfeder. Düşünerek duyguların frenlenmesi drama yönteminde esastır.Yaratıcı drama sayesinde çocuklar kararlar verir ve sorunları çözerler. Güç kazanma ve sorumluluk taşıma şansı kazanırlar. Yaratıcı drama ile konuşma yetenekleri denenir ve kazanılır. Çocuklar dinlemeyi ve diğerleri ile iletişim kurmayı öğrenirler. Birlikte çalışma becerisini geliştirerek “ben kazandım, sen kaybettin” gibi bir hastalığa güçlü bir ilaç bulmuş olurlar.


Modern eğitim sistemi içinde dramanın kazandırdıkları şunlardır:


Bir grup olarak beraber çalışma becerisini geliştirebilme,


Kendini ve başkalarını anlama becerisini geliştirme,


Kendine güven duyma, teşvik ve karar verme becerilerini kazandırma,


Dil ve iletişim becerilerini ilerletme,


Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyimler kazanma,


Hayal gücünü, duygularını ve düşüncülerini geliştirme,


Yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlama.


Okulumuzda bu faaliyetler için ayrılmış çok amaçlı faaliyetler sınıfımızda bir bölüm bulunmaktadır.